ДГ "Евлампия Векилова"
Детска градина в град Копривщица

Безопасност на движението по пътищата