ДГ "Евлампия Векилова"
Детска градина в град Копривщица

История

Сгушена в прегръдките на Средна Гора, заобиколена от вековни борове, нашарена от потоци и реки, скътала в пазвата си паметта на България ,Копривщица  е  забележителен и уникален исторически резерват. Със своите калдъръмени улички, с боядисаните в ярки цветове къщи с просторни чардаци и големи стрехи, и високопланинска природа, тя пленява със своята неповторимост.Опазвайки свободолюбивия си партиотичен дух, Копривщица го предава на своите деца.

Повече от петдесет години Предучилищното възпитание в Копривщица цели по достъпен за децата начин да разкаже и покаже това наше национално богатство, да го съхрани, опазва и предава на поколенията  като част от националната ни идентичност в Обединена Европа.

ДГ "Евлампия Векилова" е разположена в Югоизточната част на град Копривщица. Сградата датира от 1995 година.Детската градина носи името на първата учителка - Евлампия, ушила и развяла знамето на копривщенските въстаници в онзи паметен ден от Априлската  епопея.

ДГ "Евлампия Векилова , град Копривщица е единствено учебно заведение.

ДГ "Евлампия Векилова" разполага с обособени помещения според предназначението си - спални, занимални, музикален и физкултурен салон, административен и кухненски блок, парокотелно и перално помещение.